Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nomineringsanmodan till Valnämnd och Valberedning

Nyhet: 2016-11-16

 Nomineringsanmodan valberedningen


Den 16 november 2016 – Annie Björklund
Ändamål
Valberedningen ansvarar för att bereda val till de poster som väljs av Fullmäktige,
förutom de poster som bereds av IntrU eller Kårhusstyrelsen.
Sammansättning
Valberedningen väljs av verksamhetsårets tredje ordinarie fullmäktigemöte. Detta val
ska beredas av SAKS styrelse. Medlemmar äger rätt att till Styrelsen nominera personer
och nomineringsanmodan ska anslås senast 3 veckor innan Fullmäktigemötet. I övrigt
förrättas valet i enlighet med SAKS stadga kapitel 14.
Valberedningen ska bestå av en ordförande, tillika sammankallande och minst fyra
ledamöter. Det bör finnas representanter från flera olika utbildningsområden. Vid
sammansättningen ska också spridning avseende kön och bakgrund beaktas.
Åligganden
Valberedningen åligger:
att tillgodose informationsspridning enligt nedan,
att delta aktivt i arbetet med att finna lämpliga personer till förtroendeuppdrag,
att kontakta samtliga nominerade,
att vid behov genomföra intervju,
att endast förorda en person till varje post,
att delta på fullmäktigemötet och där presentera sitt förslag med motivering samt
att genomföra fyllnadsval under verksamhetsåret.

Vill du vara med i valnämnden maila ko@saks.gu.se senast den 7 december 23.59 kl 11.59


Nomineringsanmodan valnämnden
Den 16 november 2016 – Annie Björklund
Sammansättning
Valnämnden väljs av verksamhetsårets tredje ordinarie fullmäktigemöte. Detta val ska
beredas av Styrelsen. Medlemmar äger rätt att till Styrelsen nominera personer och
nomineringsanmodan ska anslås senast 3 veckor innan fullmäktigemötet. I övrigt
förrättas valet i enlighet med SAKS stadga kapitel 14.
Valnämnden ska bestå av tre till fem ledamöter samt en ordförande. Samtliga ska vara
medlemmar i SAKS. Valnämnden utser bland sina ledamöter en vice ordförande. En
heltidsarvoderad förtroendevald bör ingå i Valnämnden.
Beslut
Valnämnden är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande, samt minst hälften
av valnämndens ledamöter, är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Åligganden
Valnämnden åligger:
att arrangera ett demokratiskt val till Fullmäktige,
att aktivt delta i sökandet efter lämpliga fullmäktigekandidater från alla utbildningar,
att annonsera valet minst sex veckor innan det hålls,
att sammanställa kandidatlistor och göra dem tillgängliga,
att ansvara för att kandidaterna får möjlighet att presentera sig för Sahlgrenska
akademins studenter,
att upprätta röstlängd,
att utse kontrollanter vid röstsammanräkning samt
att ansvara för framräkning och kungörelse av valresultat
att annonsera om eventuellt fyllnadsval senast tre veckor innan det hålls.

Vill du vara med i valnämnden maila ko@saks.gu.se senast den 7 december 23.59 kl 11.59

 

 

AV:

SAKS logga
Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2014-05-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?