Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Styrelsen

Följande information är inte en verksamhetsplan eller bindande, utan är menat som information till dig som är intresserad av en post. Tanken är att du ska få en blick, och en känsla om man så vill, för vad posten kan komma att innefatta. Delar kan därför falla bort eller komma till posterna.

Ordförande

Denna post kommer att vara heltidsarvoderad i 13 månader. Idag innehas posten av Annie Björklund.


Som ordförande i SAKS har du tillsammans med Styrelsen det övergripande ansvaret för verksamheten mellan Fullmäktiges sammanträden. Ordförande är ansvarig för att sammankalla till styrelsemöten och fullmäktigemöten samt ombesörja att handlingar skrivs och kommer ledamöterna tillhanda.
Stora delar av dina arbetsuppgifter är runt kontakter med omvärlden, detta kan vara Sahlgrenska akademins ledning, Göteborgs studentkårsvärld eller universitetsledningen. Du kommer även att arbeta med att stödja SAKS olika organ och tillsammans med de områdesansvariga i styrelsen utifrån ett översiktligt perspektiv hjälpa organen att utvecklas.
Du är ordinarie ledamot i Akademistyrelsen samt dess arbetsutskott.
Du är tillsammans med vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor firmatecknare för SAKS, detta innebär att du dels har rätt att, med stöd av Fullmäktige respektive Styrelsen, upprätta affärsöverenskommelser med externer samt att du har rätt att vid brådskande ärenden förfoga över en mindre summa pengar i SAKS namn.

Vice ordförande med ansvar för arbetsmarknadsfrågor

Denna post kommer att vara heltidsarvoderad i 12 månader. Posten är idag Vakantsatt men arbetet förs framför av Annie Björklund samt Alarm's projektgrupp.

Det största åtagandet som ansvarig för arbetsmarknadsfrågor är att vara ordförande i Arbetsmarknadsutskottet Alarm samt vara projektledare för arbetsmarknadsmässan Alarm. Som projektledare arbetar du tillsammans med din projektgrupp för att rekrytera företag till mässan samt allt runt omkring för att göra denna dag så givande som möjligt för Sahlgrenska akademins alla studentgrupper samt för företagen.
Utöver mässan anordnar du som arbetsmarknadsansvarig andra evenemang som rör kontakten med arbetslivet, så som CV-skrivning, lunchföreläsningar och workshops. Du har det huvudsakliga ansvaret för kontakten med företagsvärlden och arbetar för att studenter ska få en uppfattning om vad som finns efter studietiden.
Utöver detta sitter du också med som studentrepresentant i olika organ på fakulteten samt att du kan sitta med i samarbetsorgan med Göteborgs övriga studentkårer så som GUS (Göteborgs universitets studentkårer) och GFS (Göteborgs förenade studentkårer).

Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor

Denna post kommer att vara heltidsarvoderad i 12 månader. Posten är idag vakantsatt.

Som utbildningsansvarig kommer mycket av ditt arbete handla om att hjälpa råden att bygga upp en stark, välfungerade gemensam organisation för bevakning av de olika utbildningarna samt internt samarbete över utbildningsgränserna. Utöver detta stödjande organisatoriska arbete kommer du att ha inblick i universitetets centrala arbete med organisationen runt utbildningarna, kursutvärderingsutveckling, kursplansstandardisering och kvalitetssäkring vid exempelvis examination. Ditt samarbete med GUS (Göteborgs universitets studentkårer), där du sitter som ledamot, kommer ge dig en inblick i hur studier bedrivs på andra delar av universitetet, nationellt och internationellt, vilket kommer ge dig en rik och mångfacetterad bild av möjligheter för utbildningsutveckling här på Sahlgrenska akademin.
Som ledamot i Utbildningsrådet så kommer du vara delaktig i beslut runt utbildningsplaner och projekt i utbildningarna och har här en fantastisk möjlighet att sätta dig in i Sahlgrenska akademins organisation och påverka denna.

Vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor

Detta år kommer denna post vara heltidsarvoderad i 12 månader. Posten innehas idag av Mattias Kåår Johansson.

Dina huvudsakliga uppgifter är att hålla kontakten med SAKS studiesociala föreningar, utskotten, samt att ansvara för information och PR genom uppdraget som PR-utskottets ordförande. Du kommer att informera studenterna vid Sahlgrenska akademin om SAKS och dess verksamhet, skapa goda förutsättningar för de olika delarna av organisationen att nå ut med information till studenterna. Detta kan exempelvis ske genom att skapa event för att uppmärksamma kåren, informationsmallar samt konkretisera och effektivisera informationsflödet inom kåren och gentemot omvärlden, exempelvis fakulteten och GUS (Göteborgs universitets studentkårer). Du kan också arbeta med profilprodukter för att sprida SAKS namn. Du ansvarar, med stöd av styrelsen, för information på hemsidan, information genom SAKS nyhetsbrev samt SAKS kårsidor i Spionen. Du är som studiesocialt ansvarig också adjungerad i Kårhusstyrelsen och fungerar som en länk mellan styrelsen och Kårhusstyrelsen.
Du sitter som ledamot i GFS (Göteborgs förenade studentkårer), vilket är ett samarbetsorgan för samtliga kårer i Göteborg. Här kommer du arbeta mot exempelvis kommunen och näringslivet, studentkårerna är genom detta samarbete bland annat samstiftare av SGS samt ägare av Fysiken och Akademihälsan. Genom GFS finns också en studiesocial grupp där du tillsammans med studiesocialt ansvariga i Göteborgs övriga kårer diskuterar just studiesociala frågor såsom Valborgsfirandet.
Du är tillsammans med styrelsens ordförande firmatecknare för SAKS, detta innebär att du dels har rätt att, med stöd av Fullmäktige respektive Styrelsen, upprätta affärsöverenskommelser med externer samt att du har rätt att vid brådskande ärenden förfogar över en mindre summa pengar i SAKS namn.

Likabehandlingsansvarig

Posten innehas idag av Annie Arvidsson.

Under de senaste åren har Göteborgs universitet skapat ett allt tydligare reglemente runt diskriminering och lika förutsättningar till att bedriva studier, detta är mycket tack vare kårernas påtryckningar.
I uppdraget som likabehandlingsansvarig ingår att informera sig om och övervaka hur dessa regler implementeras på fakulteten och institutionerna. Du sitter med som ledamot i likabehandlingskommittén på Sahlgrenska akademin och har där en stor möjlighet att påverka studenternas vardag.
Gällande exempelvis tillgänglighet i lokalerna för funktionshindrade kan du med fördel ha ett starkt samarbete med arbetsmiljöansvarig för att få genomslagskraft i flera organ på fakulteten.

Arbetsmiljöansvarig

Posten innehas idag av Lina Dahlin

Sahlgrenska akademin är ur arbetsmiljösynpunkt en mycket spännande fakultet, här finns en stor variation på föreläsningssalar, studieplatser och allmänna utrymmen med mycket varierande förutsättningar arbetsmiljömässigt. Vi har även en utomhusmiljö som blandar skog och gångvägar i en närmiljö med mycket potential.
Senaste året har kårerna på GU arbetat med att ta fram ett nytt regeldokument för verksamheten med SAMO (studentarbetsmiljöombud). Som arbetsmiljöansvarig i SAKS kommer du att vara huvud-SAMO och samordna SAMO-verksamheten vid Sahlgrenska akademin.
Som arbetsmiljöansvarig är det din uppgift att driva frågor runt studenternas fysiska och psykosociala arbetsmiljö från SAKS gentemot framför allt Sahlgrenska akademin. Detta kan du exempelvis göra genom Sahlgrenska akademins lokala arbetsmiljökommitté, där du sitter som studentrepresentant.

Internationaliseringsansvarig

Posten innehas idag av Naemi Regen. 

I arbetet som Internationaliseringsansvarig kommer du arbeta en del med Internationella utskottet, din roll kommer dock vara mer politisk medan utskottets roll är mer social. Du sitter som ledamot i Internationaliseringsrådet på Sahlgrenska akademin, ett råd som är inrättat av Akademistyrelsen på Sahlgrenska akademin. Där diskuteras exempelvis riktlinjer kring utbyten med andra univeristet.
I ditt uppdrag ligger att ha löpande kontakt med de internationella koordinatorerna på Sahlgrenska akademins alla program samt det internationella utskottet i SAKS. Storleken på tjänster för internationellt arbete på institutionerna varierar kraftigt och även rutiner och tillgänglighet på dem som innehar tjänsterna. Detta kommer troligen fortsätta att färga kårens arbete runt internationalisering under det kommande året och skapa spännande utmaningar.

Övrig ledamot (2st)

Posterna innehas idag av Zakaria Yehia och Fredrik Nilsson.

Som övrig ledamot i SAKS styrelse kan du bli tilldelad ansvarsområden i arbetet som inte täcks av övriga styrelsen. Du kan också komma att få en stödjande roll inom en eller flera av de ovan utskrivna ansvarsområdena om arbetet för de ansvariga skulle bli ovanligt stort, exempelvis i anslutning till en temadag, eller om den invalda ansvarige för en kort tid inte kan genomföra sitt uppdrag. Det finns även möjlighet att hitta egna områden i kårens arbete som man finner extra intressanta. Det kan också vara aktuellt att sitta som ledamot i valberedningen för något av våra samarbetsorgan GUS (Göteborgs universitets studentkårer) eller GFS (Göteborgs förenade studentkårer).

SAKS logga
Sidansvarig: Annie Björklund|Sidan uppdaterades: 2017-05-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?